Valorificarea terenurilor din România
...
La nivel mondial, independența unei țări este dată de independența financiară și agroalimentară. Datorită contextului geopolitic actual, România a străbătut o traiectorie ineficientă în ambele cazuri, deoarece nu valorifică la potențial maxim capacitatea de care dispune.
Astfel, scurta istorie a țării noastre ne învață adevărata cauză pentru care milioane de români emigrează, furnizând forță de muncă prețioasă pentru țările care le satisfac motivul financiar.

România este o țară bogată, cu oameni săraci. Suprafețe însemnate de pământ nu sunt exploatate eficient, în funcțe de pretabilitatea lor; producând materie primă și dezvoltând industria agroalimentară pentru a adăuga plus-valoare. Valorificând fiecare porțiune de teren după studiul de fezabilitate în funcție de cultura pentru care se pretează, oferim activități producătoare de venit populației țării și devenim un pilon internațional în piața mondială, furnizând produse finite. Am avea satisfăcute cerințele agroalimentare prin forțele proprii și dezvoltarea economică s-ar fructifica.

Străbătând plaiurile românești observăm cu tristețe dealuri lăsate în paragină deoarece nu se pretează culturii mari; dar cu investiții atent realizate putem câștiga un venit semnificativ prin plantațiile horticole.

Frumusețea acestor activități este dată de faptul că se pot practica fie ca sursă de venit principală, fie ca hobby; completând ca sursă de venit secundară. Prin Allu, urmărim independența cetățeanului român, susținând producătorii agricoli și horticoli; în special, ocupându-ne de plantațiile de alun.